Gelişlmiş
Arama
  1. Ana Sayfa
  2. Doktorlar
  3. Doç. Dr. Alper Bilal Özkardeş

“Doç. Dr. Alper Bilal Özkardeş” Adresi

Doktor Hakkında “Doç. Dr. Alper Bilal Özkardeş”

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ,Üye,2000
2. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ,Üye,1998
3. ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ,Üye,1996
Öğrenim Bilgisi
Yıl Kurum Bölüm
1984-1991 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
1992-1996 Ankara Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıpta Uzmanlık
Deneyim
Yıl Kurum Görev /Bölüm
1991-1992 Elaziğ Karakoçan Devlet Hastanesi, Mecburi Hizmet
1992-1996 SSK Ankara Dış Kapı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İhtisas
1996 Sağlık Bakanlığı Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
2021-Halen Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi Genel Cerrahi
Tarih: 27/10/2022
Eserler
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.1 KAYA OSKAY, GÜRGEN TOLGA,ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL, ŞEKER DURAY,ŞEKER GAYE,BARAN
İSMET(2005).Adult Intussusception In Two Cases.Turkish Journal of Gastroenterology, 16(1), 54-
55.,AtıfSayısı: 4,(Kontrol No: 1597829)
A.2 KAYAİSMAİLOSKAY,ÖZKARDEŞ ALPERBİLAL, ÖZDEMİR FATİH, ŞEKERGAYE,TOKAÇ
MEHMET,ÖZMEN MEHMET MAHİR (2006).Laparoscapic Cholecystectomy in The Elderly.Turkish
Journal OfMedicalSciences,36(6),357-360.,(KontrolNo:1598169)(EserEtikİncelemegeçirmiş)
A.3 KAYAOSKAY,MORAN MÜNEVVER,BAĞCIER HÜSEYİN,TAŞKIN YUNUSEMRE,ŞEKER
GAYE,ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,ÖZMEN MEHMET MAHİR (2007).YaşlanmaveKanser:
GenelCerrahiKliniğindenKesitsel Bir Çalışma.Turkish Journal of Geriatrics-Turk GeriatriDergisi,
10(1), 5-9.,(KontrolNo: 1598289)
A.4 KAYA İSMAİL OSKAY,MORAN MUNEVVER,ÖZKARDEŞ ALPER BİLAL,TAŞKIN YUNUS
EMRE,ŞEKERGAYE,ÖZMEN MEHMET MAHİR (2008).Ergonomic Problems Encountered by the
Surgical TeamDuring Video Endoscopic Surgery.Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous
Techniques,18(1),40-44.,AtıfSayısı:20,Doi:10.1097/SLE.0b013e3181569ee2,(KontrolNo:1600765)
A.5 KAYAİSMAİLOSKAY,ÖZKARDEŞALPERBİLAL,ÖZDEMİRFATİH,ŞEKERGAYE,TOKAÇMEHMET,ÖZMENME
HMETMAHİR(2008).LaparoscopicCholecystectomyinElderlyPeople:DoesAdvancedAgePresentAnyRisk
ForConversion?.JournaloftheAmericanGeriatricsSociety,56(5),962-
963.,AtıfSayısı:8,Doi:10.1111/j.1532-
5415.2008.01720.x,(KontrolNo:1600931)(EserEtikİncelemegeçirmiş)
A.6 AYDINSEVTAP,TOKAÇMEHMET,TANERGÖKÇE,ARIKÖKATATÜRKER,DÜNDARHALİTZİYA,ÖZKARDEŞA
LPERBİLAL,TAŞLIPINARMİNEYAVUZ,KILIÇMEHMET,BAŞARANARİFAHMET,BAŞARANAYŞENURŞEN(2
013).Antioxidantandantigenotoxiceffectsoflycopeneinobstructive

Uzmanlık ve İlgi Alanları

Genel Cerrahi

Uzmanlıklar

Bildiği Diller

Kayıtlar

“Doç. Dr. Alper Bilal Özkardeş” Cevaplar

Çevrimiçi danışma yok.

Makaleler

Henüz Yazı Eklenmemiş
  • Doktor Profilini Paylaş:

doktoryorumlar.com, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.

Abone Ol

Yeniliklerden haberdar olmak için abone o