Gelişlmiş
Arama
  1. Ana Sayfa
  2. Doktorlar
  3. Op. Dr. Nur Beştay

“Op. Dr. Nur Beştay” Adresi

Doktor Hakkında “Op. Dr. Nur Beştay”

Lise eğitimini tamamladıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Selçuk Üniversitesi Tıp eğitimi ardından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayarak, tez aşamasında iken kişisel nedenlerle İngiltere’ye yerleşerek eğitimine orada devam etti. Ürojinekoloji, endoskopik cerrahi ve yüksek riskli gebelikler üzerinde, hocalardan Galler Başkent Üniversitesi (University Hospital of Wales, Cardiff)’te bire bir eğitim aldı.
İngiltere’deki eğitimi sırasında University Hospital of Wales’de (Cardiff) olan Prof. Dr. Allison Fiander’in eğitim danışmanlığı altında onkolojik cerrahi ekibinde çalıştı. Bu eğitim sırasında genel onkoloji operasyonları yanı sıra üriner sistoskopi ve stend yerleştirilmesi gibi işlemleri rutin olarak sürdürdü. Prof. Dr. Allison Fiander’in isteği ile aynı üniversitenin Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kadın hastalıkları ve doğum derslerine okutman olarak katılıp branş derslerini verdi. Yine aynı üniversitede yüksek riskli gebelikler üzerine eğitim aldı ve nöbetleri sırasında da ve klinik danışmanı ve Üniversite Hastanesi Klinik Direktörü olan Mr. Nigel Davies ile Yüksek Riskli Gebelikler Doğum ve Takip Ünitesi’nde uzman seviyesinde görev yaptı. Bu ünitede sadece yüksek riskli gebelerin kabul edildiği “Yüksek Riskli Gebelikler Doğum Ünitesi”,iki ayrı ebe kontrollü doğumhanenin ve ayrıca “Jinekolojik ve Erken Gebelik Acilleri Üniteleri”nin (Gynaecologic Emergencies Unit, Early Pregnancies Unit), yataklı jinekoloji ve obstetri servislerinin sorumluluğunu üstlendi.
Buradaki eğitimim sırasında yüksekte rotasyonel forceps (keilland), çıkım forsepsi(Wrigley ve Simpson) ve ventouse ile müdehaleli doğumlarda, eski sezaryanlı olguların normal yoldan doğurtulması ve fetal kan örneklemede ileri düzey eğitim ve sertifika aldı. Ayrıca sırada fetal monitorizasyon üzerine (NST, CST) K2
eğitimi (Uluslararası Fetal Monitorizasyon Kompiturize Eğitimi)’mi de tamamladı.Endoskopik cerrahi üzerine eğitimini The Royal Collage of Obstetricians and Gynaecologists’in yasal eğitmenlerinden Mr. Richard Penketh’den aldı. Mr. Richard Penketh yönetimindeki ünitede endoskopik cerrahi (Day Surgery Unit) girişimlerde bulunarak endoskopik cerrahi operasyonlarında bulundu. The Hospital of Wales’de Mr. Ken Lim’den laparoskopik histerektomi tecrübesi edindi. Pelvik taban cerrahisinde (ürojinekolojik), Mr. Kiron Bhal ile çalışarak trans obturatuar tape vajinal anterior-posterior tape yerleştirilmesi, trans-mid uretral tape yerleştirilmesi gibi operasyonlarda bulundu.
İngiltere’de görev yaptığı sürede jinekolojik ve obstetrik aciller ve travma konusunda aldığı ve uluslararası geçerliliği olan, aynı zamanda konunun eğitimini verme yetkisi sağlayan üst düzey sertifikasyon eğitimini de (MOET, Medical and Obstetric Emegencies and Trauma) Manchester’da tamamladı.
Ingiltere’de ayrıca;
Mansfield’de gebelikte ileri düzey canlandırma desteği eğitimi (ALSO, Advanced Life Support In Obstetrics)
Cardiff’te 3. ve 4. derece perineal yırtık onarımı ileri düzey sertifikasyonu nPlymouth’da ileri düzey laparoskopi ve histeroskopi kursu (Laparoscopy Hysteroscopy Course)
Plymouth’da mikrodalga endometrial ablasyon sertifikasyon kursu (Certificate Course on Microwave Endometrial Ablation)
Nottingham’da Obstetri ve jinekolojide temel cerrahi beceri kursu (BSSC O&G, BasicSurgical Skills Course in Obstetrics & Gynaecology) gibi mesleki konularda eğitim ve sertifikaları aldı.
University Hospital of Wales (Cardiff), New Cross Hospital (Wolverhampton)’da da görev yaptı.

Uzmanlık ve İlgi Alanları

Perinatoloji

Bildiği Diller

Kayıtlar

“Op. Dr. Nur Beştay” Cevaplar

Çevrimiçi danışma yok.

Makaleler

Henüz Yazı Eklenmemiş
  • Doktor Profilini Paylaş:

doktoryorumlar.com, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.

Abone Ol

Yeniliklerden haberdar olmak için abone o