Gelişlmiş
Arama
  1. Ana Sayfa
  2. Doktorlar
  3. Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter

“Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter” Adresi

Doktor Hakkında “Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter”

1988 yılında İstanbul Nişantaşı Kız lisesinden okul birinciliğiyle mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesini başarıyla bitirdi. 1995-2000 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ihtisasını yaptı. 2002-2004 yılları arasında Perinatoloji alanında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Londra King’s College Üniversitesi Tıp Fakültes’inden Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Fetal Maternal Tıp Ünitesi Fetal Tıp (perinatoloji) uzmanlık diplomasını aldı. 2002-2009 yıllarında Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum anabilimdalı ve Perinatoloji bilim dalında öğretim üyeliği yapmıştır. Kadın hastalıkları ve Doğum alanında 2007 yılında Doçent ardından 2012 yılında da profesör ünvanını almıştır. 2009 yılından 2018 yılına kadar 9 yıl süre ile İstanbul Florence Nightingale, Kadıköy Florence Nightingale, Avrupa ve Gayrettepe Florence Nightingale hastanelerini içeren tüm grup Florence Nightingale Hastanelerinde görev yapmıştır.
2009 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı ve ardından da İstanbul Bilim Üniversitesinde Perinatoloji Bilim Dalı Başkanlığını yapmıştır. Yedi Yıl Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde, beş yılda İstanbul Bilim Üniversitesinde alanında öğretim üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter, 2009-2018 yılları arasında 9 yıl süre ile İstanbul Bilim üniversitesinde tıp fakültesi öğrencilerine gebelik ve doğum üzerine dersler vermiştir.
Perinatoloji uzmanı olan Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter’in uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası ve ulusal kongrelerde bildirileri mevcuttur. Prof. Dr. Yiğiter dünyanın çeşitli ülkelerine Kadın hastalıkları ve Doğum ve perinatoloji ile ilgili uluslar arası kongrelerde konuşma yapmak üzere davet edilmiştir.
Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter perinatoloji ve kadın hastalıkları ve doğum konularında yurtdışında yayınlanmış 6 kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır.
Halen Vital Fulya da bulunan kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.
Seçilmiş Tıbbi Yayınlar
ESERLER
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Alin Başgül Yiğiter,Kavak ZN, Normal Fetal Behavior . Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology Chapter 45,p 699-711,2007 .

Alin Başgül Yiğiter, Kavak ZN, Fetal Abnormalities. Donald School Textbook of Basic Ultrasound , Kavak Z,Badr A,Adra A editors, Jaypee brothers, 2007.

Alin Başgül Yiğiter, Kavak ZN, Early Normal Pregnancy. Donald School Textbook of Basic Ultrasound Kavak Z,Badr A,Adra A editors, Jaypee brothers, 2007.

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, “Normal standards of fetal movements studied by 4D Sonography”, Fetal Behavior Book,ed. Jose M Carrera, Elsevier-Masson 2007.

Kavak ZN, Alin Başgül Yiğiter. Prenatal diagnosis of Fetal Malformations by Ultrasound and Color Doppler, Atlas of fetal abnormalities, Donald School Atlas of Fetal anomalies, ed. A. Kurjak, FA Chervenak, JM Crrera, Jaypee brothers medical publishers, New Delhi 2007, Chapter 18, pp 247-274.

Kavak ZN, Alin Başgül Yiğiter. The Advantages of 2D Sonography in the Diagnosis and Assesment of Fetal abnormalities. Donald School Atlas of Fetal anomalies, ed. A. Kurjak, FA Chervenak, JM Crrera, Jaypee brothers medical publishers, New Delhi 2007,Chapter29, pp330-351.
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Alin Basgul Yigiter, Z.N.Kavak, B.Durukan, H.Isci, A.Uzuner, E.Uyar, H.Gokaslan. Placental volume and vascularization flow indices by 3D power Doppler US using VOCAL technique and correlation with IGF-1, free beta hCG, PAPP-A, and uterine artery Doppler at 11-14 weeks of pregnancy. Journal of Perinatal Medicine 2010. (SCI Indekste dergi).

Alin Basgul Yigiter, Z. N.Kavak, H.Isci, N.Guducu, B.Durukan. Prenatal diagnosis of a digynic triploid fetus in the second trimester: Transvaginal two-dimensional ultrasound, color Doppler and fetoplacental Doppler velocity waveform findings.” Cinical and Experimental Obstetrics and Gynecology 2010 (. (Pubmed İndeksli dergi).

Alin Basgul Yigiter, Z. N.Kavak, B.Durukan , N.Guducu, H.İşçi. “Prenatal Diagnosis of Congenital Harlequin Ichthyosis with 2D, 3D, and 4D Ultrasonography.” Cinical and Experimental Obstetrics and Gynecology 2010 . (Pubmed İndeksli dergi).

Alin Basgul Yigiter, Early normal and abnormal pregnancy .Donald School of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2011.

Alin Başgül Yiğiter, Akman M, Tüzün S, Uzuner A,Kavak Z. The influence of prenatal counselling on postpartum contraceptive choice. J Int Med Res. 2010 Jul-Aug;38(4).(SCI Indekste dergi).

Blickstein I, Arabin B, Lewi L, Matias A, Kavak ZN, Alin Başgül Yiğiter, Kalish R, Vladareanu R, Ville Y. A template for defining the perinatal care of monochorionic twins: the Istanbul international ad hoc committee. J Perinat Med. 2010 Mar;38(2):107-10. (SCI Indekste dergi).

Karadag-Saygi E, Unlu-Ozkan F, Alin Başgül Yiğiter.Plantar pressure and foot pain in the last trimester of pregnancy. Foot Ankle Int. 2010 Feb;31(2):153-7.(SCI Indekste dergi).

Yilmaz NC, Alin Başgül Yiğiter, Kavak ZN, Durukan B, Gokaslan H. Longitudinal examination of cervical volume and vascularization changes during the antepartum and postpartum period using three-dimensional and power Doppler ultrasound. J Perinat Med. 2010 Sep;38(5):461-5.(SCI Indekste dergi).

Kurjak A, Abo-Yaqoub S, Stanojevic M, Alin Başgül Yiğiter, Vasilj O, Lebit D, Shaddad A, Ahmed B, Kavak ZN, Miskovic B, Vladareanu R, Spalldi Barisic L, Azumendi G, Younis M, Pooh RK, Salihagic Kadic A. The potential of 4D sonography in the assessment of fetal neurobehavior – multicentric study in high-risk pregnancies. Journal of Perinatal Medicine (JPM) . 2010;38.(SCI Indekste dergi).

N.Bozkurt, Alin Basgul Yigiter, H.Gokaslan, Z.N.Kavak. Correlations of Fetal Maternal Outcome and first trimester 3D placental volume, 3D power Doppler calculations. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology 2010;37(1):26-8. (Pubmed İndeksli Dergi).

Guducu N, Kutay SS, Ozenc E, Ciftci C, Alin Basgul Yigiter, Isci H. Management of a rare case of arrhythmogenic right ventricular dysplasia in pregnancy: a case report. J Med Case Reports. 2011 Jul 10;5(1):300.

H.Isci, N.Guducu, Alin Basgul Yigiter, F.Demirkiran, M.Aygun, I.Dunder. Borderline Micropapillary serous tumour of ovary detected during a cesarean section due to a transabdominal cervico-isthmic cerclage in a patient with congenital cervical hypoplasia: a rare case .European Journal of Gynecological Oncology 2010 .

H.Isci, N.Guducu, Gokce Gonenc, Alin Basgul Yigiter, Isolated Tubal Torsion In Pregnancy. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology 2010.

H.Isci, N.Guducu, Alin Basgul Yiğiter, Kilic Aydinli, I.Dunder. Lobular carcinoma of the Breast metastasing to leiomyoma in a patient under letrozole treatment European Journal of Gynecological Oncology 2011.

Alin Başgül, N.Güdücü, H.Isci. Prenatal diagnosis of a digynic triploid fetus in the second trimester : transvaginal two dimensional ultrasound, color doppler and fetoplacental doppler velocity waveform findingsClinical and Experimental Obstetrics and Gynecology, 2010. (Pubmed İndeksli Dergi).

Blickstein I, Arabin B, Chervenak FA, Kavak ZN, Keith LG, Shinwell ES, Alin Basgul Yigiter, Ville Y. The Istanbul international consensus statement on the perinatal care of multiple pregnancy. J Perinat Med.2007;35(6):465–7. (SCI Indekste dergi).

Alin Basgul Yigiter, Z.N.Kavak, Cervical length, Volume and Flow indices during pregnancy by Transvaginal 2D and 3D Ultrasonography. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, July-September 2009;3(3):41-46.

Alin Basgul Yigiter, Z.N.Kavak, Cervical Volume and Flow indices during pregnancy by Transvaginal 3-3Dimensional Ultrasonography and Doppler angiography. Timisoara Medical Journal (TMJ) 2009; 58;3-4:18-23.

Blickstein I, Arabin B, Chervenak FA, Kavak ZN, Keith LG, Shinwell ES, Alin Basgul Yigiter, Ville Y. The Istanbul international consensus statement on the perinatal care of multiple pregnancy. J Perinat Med.2007;35(6):465-7. (SCI Indekste dergi).

Blickstein I, Arabin B, Chervenak FA, Kavak ZN, Keith LG, Shinwell ES, Alin Basgul Yigiter, Ville Y. The Istanbul international consensus statement on the perinatal care of multiple pregnancy. Gynecologia et Perinatologica 2007.

Ilica AT, Kocaoglu M, Zeybek N, Guven S, Adaletli I, Alin Basgul Yigiter, Coban H, Bilici A, Bukte Y. Extrahepatic abdominal hydatid disease caused by Echinococcus granulosus: imaging findings. AJR Am J Roentgenol. 2007. (SCI Indekste dergi).

Alin Başgül Yiğiter, Kavak ZN. Assessıng Fetal Behavıour By 4D Sonography. London Hospital Imaging and Radiology Europe (HIRE).2007.

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, N. Bakırcı ve H. Gokaslan, “Three-dimensional Ultrasound Power Doppler Assesment of the Cervix: Comparison Between Nulliparas and Multiparas”, J Perinat Med, 35, 1:48-50 (2007) . (SCI Indekste dergi).

Alin Başgül Yiğiter ,Z.N. Kavak, “Evaluation of Fetal Abnormalities by Two- and Three Dimensional Ultrasound”, Gynaecol Perinatol, (2007).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, N. Güdücü, H. Gökaslan ve E. Uyar, “Three Fetuses Karyotyped as Turner Syndrome with Cystic Hygroma Developing Hydrops: Prognosis and Outcome”, Clin Exp Obstet Gynecol,. 2007;34(3):182-4.

Alin Başgül Yiğiter, A. Akıcı, A. Uzuner, S. Kalaca, Z.N. Kavak, A. Tural ve S. Oktay, “Drug Utilization and Teratogenicity Risk Categories During Pregnancy”, Adv Ther, 24, 1:68-80 (2007). (SCI Indekste dergi).

Alin Başgül Yiğiter, H. Gökaslan, Z.N. Kavak ve F. Eren, “Squamous Cell Carcinoma Developing in Huge Dermoid Cyst of the Ovary at 80 Years of Age Woman”, Eur J Gynaecol Oncol, 28, 1:63-66 (2007). (SCI Indekste dergi).

Alin Başgül Yiğiter, A. Uzuner A, Z.N. Kavak, N. Bozkurt, H. Onaran ve M.S. Erturk, “Impact of Tubal Sterilization on Womens’ Health”, Clin Exp Obstet Gynecol, 34, 1 (2007).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, N. Bakırcı ve H. Gokaslan, “Intra- and Inter- Observer Agreement on Cervical Volume and Flow Indices During Pregnancy Using Transvaginal 3-Dimensional Ultrasonography and Doppler Angiography”, Int J Fertil Womens Med, 51, 6: SCI Indekste dergi).

Alin Başgül Yiğiter,Z.N. Kavak, “Normal Standards of Fetal Behavior Assessed by Four-dimensional Sonography”, J Matern Fetal Neonatal Med, 19, 11: SCI Indekste dergi).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, D. Sezen, A. Basgul ve H. Gokaslan, “Two Cases of HELLP Syndrome with Fatal Outcome”, Clin Exp Obstet Gynecol, 33, 3: ).

Alin Başgül Yiğiter, H. Gokaslan, Z.N. Kavak, F.T. Eren, N. Bozkurt, “Primary Yolk Sac Tumor (Endodermal Sinus Tumor) of the Vulva: Case Report and Review of the Literature”, Eur J Gynaecol Oncol, 27, 4: SCI Indekste dergi).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, D. Sezen, A. Basgul A ve H. Gokaslan, “Thoraco-omphalopagus Conjoined Twins Detected at as Early as 9 Weeks of Gestation: Transvaginal Two-dimensional Ultrasound, Color Doppler and Fetoplacental Doppler Velocity Waveform Findings”, Fetal Diagn Ther, 21, 5: SCI Indekste dergi).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, D. Sezen, A. Basgul, H. Gokaslan ve F. Cakalagaoglu, “A Rare Case of Early Onset Nephrotic Syndrome in Pregnancy”, Clin Exp Obstet Gynecol, 33, 2: ).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, I. Akman I, A. Basgul, H. Gokaslan ve Elcioglu N., “Prenatal Diagnosis of Wolf-Hirschhorn Syndrome (4p-) in Association with Congenital Diaphragmatic Hernia, Cystic Hygroma and IUGR”, Clin Exp Obstet Gynecol, 33, 2: ).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, E. Kotiloglu, I. Akman, F. Akalin, N. Elcioglu ve A. Sav, “Antenatal Diagnosis of Velocardiofacial Syndrome by 3D Ultrasonography”, J Perinat Med, 34, 2: SCI Indekste dergi).

Kavak, Z.N., Alin Başgül Yiğiter, H. Gokaslan, “The Efficacy of First-trimester PAPP-A and Free Beta hCG Levels for Predicting Adverse Pregnancy Outcome”, J Perinat Med, 34, 2: SCI Indekste dergi).

Başgül, A. ve Z.N. Kavak, “Prenatal Diagnosis of Fetal Abnormalities by Ultrasound and Color Doppler”, Gynaecol Perinatol, 15,3, ).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, N. Bakirci ve H. Gokaslan, “Effect of Smoking on Pregnancy-associated Plasma Protein A, Free Beta-human Chorionic Gonadotropin, and Nuchal Translucency in the First Trimester of Pregnancy”, Adv Ther, 23, 1: SCI Indekste dergi).

Kavak, Z., Alin Başgül Yiğiter, N. Ceyhan, “Short Term Outcome of Newborn Infants; Spinal Versus General Anesthesia for Elective Caesarean Section”, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 10, 100, 1:50-54 (2001). (SCI Indekste dergi).

Kavak, Z.N., Alin Başgül Yiğiter, F. Eren ve N. Ceyhan, “Angiomyofibroblastoma of the Vulva: A Rare But Distinct Entity”, Acta Obstet Gynecol Scand, 79, 7: SCI Indekste dergi).

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak ve H. Gökaslan, “Hydatic Cyst of the Uterus”, Infect Dis Obstet Gynecol, 10, 2, 67-70 (2002).

Kavak, Z. ve Alin Başgül Yiğiter “A Case of Septic Shock, Resulting in Death After Operative Delivery”, Infect Dis Obstet Gynecol, 9, 1:51-4 (2001).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Alin Başgül Yiğiter, Z. Nese Kavak, N.Güdücü, H.Isci, Tolga Suntay, Prenatal diagnosis of Ichtyosis by 3D and 4 D US. Dünya Fetal Tıp kongresi , Fetal Medicine Foundation London, Rhodos 2010.

N.C.Yılmaz , Alin Basgul Yigiter, H.Gokaslan, Z.N.Kavak. Longitidunal Examination of cervical volume and vascularisation changes during antepartum and postpartum period using 3D ultrasound and power doppler ultrasound. 9. Dünya Perinatal tıp Kongresi 24-28 Ekim 2009. Berlin, Almanya

N.Bozkurt, Alin Basgul Yigiter, H.Gokaslan, Z.N.Kavak. Correlations of Fetal Maternal Outcome and first trimester 3D placental volume, 3D power Doppler calculations. 9. Dünya Perinatal tıp Kongresi 24-28 Ekim 2009. Berlin, Almanya.

Z. N. Kavak, A. Başgül Yiğiter, “The evaluation of fetus and fetal anomalies by 3D and 4D US. Advanced Training Course Of Ultrasound And Women’s Reproductive Health & Inauguration Ceremony Of China Ian Donald Inter-University Ultrasound School ,23-26 Eylül Suzhui, Çin Halk Cumhuriyeti, 2006.

Alin Başgül Yigiter, Z.N. Kavak. “Normal standards of fetal behavior assessed by 4D sonography-Turkey preliminary study”. 4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries, WAPM Abstract kitabı Sf.3-4, Agra, Hindistan, 2006.

Alin Başgül Yiğiter, A. Akici, A. Uzuner, Z. N. Kavak, S. Kalaça, A. Tural, Ş. Oktay.” Drug Utilization In Pregnancy at a teaching Hospital in Istanbul”. 4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries, WAPM Abstract kitabı Sf.46, Agra, Hindistan, 2006.

Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak., N Bakırcı, H. Gokaslan, A Basgul, “Intraexamıner And Interexamıner Relıabılıty Of Cervıcal Volume In Pregnancy Obtaıned Wıth Transvagınal 3-Dımensıonal Ultrasonography, Power Doppler Angıography, And The Vırtual Organ Computer-Aıded Analysıs Imagıng Program”. 4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries, WAPM Abstract kitabı Sf.47, Agra, Hindistan, 2006.

Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak, E. Uyar. “Amniocentesis for fetal karyotyping. 4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries”, WAPM Abstract kitabı Sf.50-51,Agra, Hindistan, 2006.

Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak, E. Kotiloglu, İ. Akman, F. Akalin , N. Elcioglu, A. Sav. Antenatal Diagnosis of Velocardiofacial Syndrome by 3D US”. 4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries”, WAPM Abstract kitabı Sf.51, Agra, Hindistan, 2006.

Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak, “Prenatal Diagnosis of a Dygynic Triploid Fetus in the second trimester: Transvaginal Two D US, Color Doppler and fetoplacental Doppler waveform findings”. 4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries”, WAPM Abstract kitabı Sf.52. Agra, Hindistan, 2006.

Alin Başgül Yiğiter, Z.N.Kavak, N. Bakırcı, H. Gökaslan. “Effect of smoking on pregnancy-associated plasma protein A, free beta-human chorionic gonadotropin, and nuchal translucency in the first trimester of pregnancy”. 4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries”, Hindistan, 2006.

Alin Başgül Yiğiter, Z.N.Kavak, “Evaluation of fetal abnormalities by 4D US4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries”. 4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries”, WAPM Abstract kitabı Sf.53. Agra, Hindistan, 2006.

E. Altuncu, I. Akman, Alin Başgül Yiğiter, E. Kotiloglu, , Z. Yurdakul, Z. Kavak, E. Bas, N. Bozkurt ,H. Bilgen, E. Ozek. “Placenta of preterm infants and its relation to pregnancy and neonatal characteristics”. 4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries”, WAPM Abstract kitabı Sf.54, Agra, Hindistan, 2006.

Alin Başgül Yiğiter, Z.N.Kavak, “Prenatal Diagnosis of fetal abnormalities by ultrasound and color Doppler”. 4th World Congress Of Perinatal Medicine For Developing Countries”, WAPM Abstract kitabı Sf.55. Agra, Hindistan, 2006.

Alin Başgül Yiğiter, A. Uzuner, Z. N. Kavak, H. Onaran, M. S. Ertürk, “Effects Of Tubal Sterılızatıon On Turkısh Womens’ Health: 5 Years Experıence”. The 9th Congress of the European Society of Contraception, The European Journal of Contraception&Reproductive Health Care Volume 11,1, sf. 166, Istanbul, 2006.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, H. Gökaslan. “Association Between The First Trimester Screening Biochemichal Parameters And Pregnancy Outcome”, 7th World Congress Of Perinatal Medicine, Vatroslav Lisinski Hall, Zagreb, Croatia, 2005. Journal Of Perinatal Medicine 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak, Y. Yılmaz, H. Gökaslan, H. Bengisu, O. Tokol, ” Effect Of Umbilical Arterial Acid-Base Values, Biophysical Profile And Apgar Score in Long Term Assessment Of Neurodevelopmental Prognosis. 7th World Congress Of Perinatal Medicine, Vatroslav Lisinski Hall, Zagreb, Croatia. 21-24 Eylül 2005. Journal Of Perinatal Medicine 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, T. Suntay, H. Gökaslan, N. Bakırcı. ” Effects Of The Delivery Method On Umbilical Cord Stres Hormones Blood Gases And Maternal Stres Hormones”. 7th World Congress Of Perinatal Medicine, Vatroslav Lisinski Hall, Zagreb, Croatia. 21-24 Eylül 2005. Journal Of Perinatal Medicine 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, ” 2D and 3D features of intrauterine unilateral renal agenesia in association with omphalocele: report of a case”, The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, Yunanistan, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, “Ultrasonographıc Features Of A Fetus Wıth Megacystıs In The Fırst Trımester, report Of A Case”, The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, “Assocıatıon Wıth Sıngle Umbılıcal Artery: Prenatal Dıagnosıs And Fetal Prognosıs. Report Of A Case”. The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, “Antenatal Counsellıng, Antenatal And Postnatal Management Of A Fetus With omphalocele: A Case Report.” The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, “Prognosıs Of A Fetus Born Wıth Occıpıtal Encephalocele Contaınıng Cerebellum: Report Of A Case” The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, “A Fetus Wıth Wolf-Hırcshhorn Syndrome: Report Of A Case”. The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, “2D-3D Ultrasonographıc Features Of Alobar Holoprosencephaly In Assocıatıon Wıth Tetralogy Of Fallot And Hemıvertebra: Report Of A Case”. The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, “2D and 3D Features, Prenatal Dıagnosıs, Antenatal Follow-Up And Management Of A Fetus Wıth Congenıtal Cystıc Adenomatoıd Malformatıon Of The Lung”. The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, “2D And 3D Ultrasonographıc Features, Prenatal Dıagnosıs And Counsellıng Of A Fetus Wıth Facial Cleft: Is Facıal Cleft An Indıcatıon For Termınatıon Of Pregnancy?”, The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, ” Early Prenatal Diagnosıs And Management Of A Fetus Wıth Gastroschısıs. Does 3D Help In Predıctıng Fetal Prognosıs?, A Case Report ” The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology &Infertility, Atina, 2005.

Z. Kavak, Alin Başgül Yiğiter “The Impact Of Smokıng On Fırst Trımester Rısk Assessment Co-Varıables;Nuchal Translucency, Pregnancy Assocıated Plasma Proteın A, Free Beta Human Chorıonıc Gonadotropın”. The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Z. Kavak, Alin Başgül Yiğiter, H.Bengisu. “The Effect Of Fetal Sex On Fırst Trımester Screenıng Bıochemıcal Parameters”. The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, D. Sezen, Z. Kavak. “Two Cases Of Hellp Syndrome Wıth Fatal Outcomes”. The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, D. Sezen, Z. Kavak. “A Rare Case Of Early Onset Nephrotıc Syndrome In Pregnancy Resultıng In Second Trımester Fetal Death”. The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiterl, D. Sezen, Z. Kavak, ” Conjoıned Twınnıng Detected At As Early As 9 Weeks Gestatıon: A Case Report”, The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

Alin Başgül Yiğiter, E. Uyar, Z. Kavak. ” Two Fetuses Karyotyped As Turner Syndrome with Cystıc Hygroma Developıng Hydrops”. The 7th world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, Atina, 2005.

K Elter, B. Yıldızhan, Alin Başgül Yiğiter, H. Gokaslan, Z. Kavak, ” Lipid Profile in women with premature ovarian failure due to unknown causes and those following surgery”, Archives of Gynecology and Obstetrics Supplement 1 to Volume 271-May 2005 Sf. 100 . 6. Uluslarası Türk-Alman Jinekoloji Derneği Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya,

Z. Kavak, Alin Başgül Yiğiter, H.Gökaslan, “Comparing the First Trimester and Second Trimester Screening Programmes for the Screening of Down’s Syndrome”, 13th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Le Carrousel du Louvre, Paris, Fransa 2003.

Alin Başgül Yiğiter, A. Erk, , H. Gokaslan, Z.N.Kavak, “Sonohisterography in premenopausal patients with bleeding”, The fourth world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, 24-27 Nisan,2003, Hotel Inter-Continental, Berlin, Almanya.

H. Gökaslan , N. Dedeoğlu , A. Şişmanoğlu , Z.N. Kavak, Alin Başgül Yiğiter, “Gastric Cancer in Pregnancy-A case report”, The fourth world Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology&Infertility, 24-27 Nisan,2003, Hotel Inter-Continental, Berlin, Almanya.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak , H. Gökaslan, “Hydatic cyst of the uterus”, World Congress of Perinatal Medicine, 23/27 Eylül 2001, Barcelona, İspanya. J. Perinat. Med.29 supp.568-9, 2001.

Z.N. Kavak, A.Uzuner, G. Söyletir, Alin Başgül Yiğiter, “Incidence of group B streptococcus colonization in women genital tract”, XVI. FIGO World Congress of Gynaecoloy and Obstetrics, sf. 126, Washington, Amerika, 2000.

Z. Kavak, Alin Başgül Yiğiter ” Short-term outcome of newborn infants;spinal versus general anaesthesia for elective caesarean section”. 15th European Congress of Obstetrics and Gynaecology ,23 Haziran 2000,Basel, İsviçre. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. Vol.91 suppl,1-58, 2000.

Z. Kavak, Alin Başgül Yiğiter, “Endometrioma simulating ovarian cancer in a postmenopausal woman-Report of one case”. 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology, October 4-7,2000,Zagrep,Hırvatistan. The Official Journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology suppl 1 V16:96-97 , 2000.

Z. Kavak, Alin Başgül Yiğiter “A case of mature cystic teratoma with calcified elements in an advanced age postmenopausal woman”, 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology, October 4-7,2000, Zagrep, Hırvatistan.

Z. Kavak, Alin Başgül Yiğiter, “A case of an old age postmenopausal woman with a giant myoma uteri. 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology October 4-7,2000, Zagrep, Hırvatistan.

Alin Başgül Yiğiter, F. Durmuşoğlu, E. Tufan, ” A case of septic shock,developing fastly after first trimester elective curettage”. Journal of Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology,V7,6, sf 299, 1999. 7th European Conference of Infectious Diseases In Obstetrics and Gynecology, 4-6 October, Istanbul, 1999.

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, N. Ceyhan, ” A Case of Septic Shock,Resulting in Death after Operative Delivery”. Journal of Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, V7 suppl, 6, sf. 299, 1999. 7th European Conference of Infectious Diseases In Obstetrics and Gynecology, 4-6 October, Istanbul, 1999.

Alin Başgül Yiğiter, F. Durmuşoğlu, “The mamographic findings and incidence of breast cancer-Marmara University experience”, International Congress on Ovulation Induction and Menopause’98,Antalya,1998.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Alin Başgül Yiğiter, T.Arslan, H.Isci, N.Güdücü. Akondrohenezis tipIA (HOUSTON-HARRIS) : 2D / 3D / 4D Ultrasonografi ile prenatal tanı.Türkiye Klinikleri 2010.

Altuncu, E., I. Akman, E. Kotiloglu, Alin Başgül Yiğiter, Z. Yurdakul, Demir F., Z. Kavak, E. Bas, N. Bozkurt, H. Bilgen ve E. Özek The relationship of placental histology to pregnancy and neonatal characteristics in preterm infants – Preterm dogumlarda plasenta histolojisi ile gebelik ve neonatal ozelliklerin ilişkisi, Journal of the Turkish German Gynecological Association., Vol. 9(1);350-356, 2008.

B.Bingol, Alin Basgul Yigiter, N.Guducu, H.Isci, I.Dunder. Dakriyosistoselin prenatal erken tanisi, vaka sunumu ve literatur taramasi – Prenatal early diagnosis of dacryocystocele, Türk Alman Jinekoloji Derneği Dergisi 2010.

Uzuner, A., Alin Başgül Yiğiter, A. Akıcı, S. Kalaça, Z.N. Kavak, A. Tural ve Ş. Oktay, “Gebelik Tanısı Alma Zamanı ve İlişkili Faktörler”, Aile Hekimliği Dergisi,10,4:156-9 (2006).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, “Anne Karnında Down Sendromu Tanısına Güncel Yaklaşımlar ve Olgu Sunumu”, Aile Hekimliği Dergisi,10,4: ).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, E. Uyar, “Amniyosentez İle Fetal Karyotip Tayini: 610 Olgumuzun Değerlendirilmesi. Kadın Doğum Dergisi, 4,3,80-83 (2006).

Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak, Y. Yılmaz, H. Gökaslan, A. Başgül, O. Tokol, H. Bengisu, “Predictive Value Of Umbilical Arterial Acid-Base Values, Biophysıcal Profıle Assessment And Apgar Score On Neurodevelopmental Outcome At Two Years In Normal Term Pregnancıes”. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 37,1,1-8 (2006).

M. Koç, Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, “22-24. Hafta Servikal Uzunluk Ölçümünün Preterm Doğum Prediksiyonundaki Yeri, Ortalama Doğum Kilosu, Doğum Haftasına Etkisi”. Kadın Doğum Dergisi 4;4:926-30,2006.

D. Sezen, Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, H. Gökaslan, ” 11-14. Hafta Duktus Venozus Dopplerinin Nukal Kalınlık Ölçümü İle Birlikte Kullanımının Fetal Prognoza Etkileri”. Kadın Doğum Dergisi 4;4:941-5,2006.

Z. Abbas, Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak, S. Tokal, H. Gökaslan, ” 11-14. Gebelik Haftalarında Bakılan Uterin Arter Doppleri, Maternal Ekokardiyografi Ve Serum Belirteçlerinin Preeklampsi Ve İntrauterin Gelişme Geriliğini Tahminindeki Yeri”. Kadın Doğum Dergisi 4;4:935-40,2006.

Alin Başgül Yiğiter, Z. N. Kavak, ” Fetal Biofizik Profil”,Derleme. Kadın Doğum Dergisi, 3, 254-8 (2005).

A. Başgül, Alin Başgül Yiğiter, A. Hancı, S. Akcan, “Akut Karbonmonoksit zehirlenmesi ve gebelik”, Yoğun Bakım Dergisi, 3, (2005).

Alin Başgül Yiğiter, H. Gökaslan, Z. Kavak, “Current Concepts in Recurrent pregnancy Loss”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji, Obstetrik, Pediatri Klinikleri, 3, 34 (2003).

H. Gökaslan, Alin Başgül Yiğiter, A.Uzuner, Z. Kavak, “New Aspects of Antenatal Corticosteroid therapy for fetal maturation; Which steroids to give and repeat course validity”, Derleme, Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji, Obstetrik, Pediatri Klinikleri, 1, 34, (2003).

Alin Başgül Yiğiter, Z. Kavak, S. Pekin, “Sezeryan operasyonlarında bebek Apgar skorlarının uygulanan anestezi türü ile karşılaştırılması”. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 3, 2, 101-103, (1999).

M. Erenus, U. Uluğ, Alin Başgül Yiğiter, “The impact of vitamin D3 metabolite to hormone replacement therapy on bone density in early postmenopausal women”, Marmara Medical Journal, 12,2, (1999).

A.Başgül, Alin Başgül Yiğiter, A. Hancı, N. Sivrikaya, ” Genel veya spinal anestezi almak postoperatif analjezik tüketimini etkilermi?” Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni,31, 3-4,35-8, (1997).

G. Gerçel, Alin Başgül Yiğiter, G. İmir, F. Akalın, O. Ünal, N. Ceyhan, S. Pekin, “Perikardiyal effüzyon ve kardiomegali ile seyreden sakrokoksigeal teratom olgusu:Antenatal tanı ve tedavi” Ultrasonografi dergisi, 2, 3,185-188, (1998).

G. Gerçel, G. İmir, Alin Başgül Yiğiter F. Akalın, O. Ünal, N. Ceyhan, S. Pekin, “Son dönem renal yetersizlikte gebelik:Bir dializ vakası” Perinatoloji Dergisi (Journal of Perinatalogy), 3-4,82-84 (1998).

Alin Başgül Yiğiter, Kavak ZN, “Polikistik Over Sendromu”, Actual Medicine, Medical Network, 15,5:54-58 (2007).

Alin Başgül Yiğiter, Z.N. Kavak, H. Gökaslan, A. Uzuner,” Bir Üniversite Kliniğinde Zaman İçinde Histerektomi Tipleri, Endikasyonları Ve Hızının Değişimi”, Kadın Doğum Dergisi, 2007;5:4,1218-1224.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Antenatal dönemde tanı almış 6 down sendromu vaka serisi

Alin Başgül Yiğiter, H.Isci, N.Güdücü, G.Gönenç, E.Can, I.Dünder. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2011.

H.Isci, G.Gönenç, N.Güdücü, Alin Başgul Yiğiter, E.Can, İ.Dünder. Gebelikte morgagni kist torsiyonu; olgu sunumu. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2011.

H.Isci, G.Gönenç, N.Güdücü, E.Can, Alin Başgül Yiğiter, I.Dünder down sendromunda tek belirteç barsak hiperekojenitesi; olgu sunumu. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2011.

Alin Başgül Yiğiter, G.Gönenç, N.Güdücü, H.Isci, E.Can, I.Dünder. Llimb Body Wall kompleks; olgu sunumu. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2011.

Alin Başgül Yiğiter, G.Gönenç, H.Isci, N.Güdücü, E.Can, I.Dünder . Gebelikte ektrodaktilinin antenatal tanısı, iki ve üç boyutlu ultrasonografi ile değerlendirilmesi. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2011.

N.Güdücü, H.Isci, Alin Başgül Yiğiter, G.Gönenç, E.Can, B.Durukan, I.Dünder . Gebelikte aberrant sağ subklavian arter varlığı, teşhis kriteri,prognoz,yönetim; olgu sunumu.9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2011.

E.Can, H.Isci, N.Güdücü, G.Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, I.Dünder . Gebeliğin ilk trimesterında saptanan anensefalili olgunun 2 ve 3 boyutlu ultrasonografi ile değerlendirilmesi. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2011.

E.Can, N.Güdücü, H.Isci, G.Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, I.Dünder spontan rezolusyon gösteren nonimmun hidrops fetalis’in geç 2. Trimester prenatal tanısı ve takibi. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2011.

H.Isci, E.Can, N.Güdücü, G.Gönenç, Alin Başgül Yiğiter , I.Dünder Gebeliğin ilk trimesterında ekstremite anomalili fetüs. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2011.

Alin Başgül Yiğiter, E.Can, B.Küseyrioğlu, H.Isci, N.Güdücü, G.Gönenç, I.Dünder . Gebeliğin üçüncü trimesterde oluşan fetal intraventrikuler kanama olgusunun prenatal bulguları ve prognozu ve yönetimi. 9. Türk Jine

Uzmanlık ve İlgi Alanları

Perinatoloji

Bildiği Diller

Kayıtlar

“Prof. Dr. Alin Başgül Yiğiter” Cevaplar

Çevrimiçi danışma yok.

Makaleler

Henüz Yazı Eklenmemiş
  • Doktor Profilini Paylaş:

doktoryorumlar.com, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.

Abone Ol

Yeniliklerden haberdar olmak için abone o